بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

کنترل باد لاسیتک با FOBO شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵

کنترل باد لاسیتک با FOBO

به دفعات ممکن اســت پیش آمده باشد صبح که ســراغ ماشــین خــود میرویم با لاستیک بی باد خودرو مواجه شویم یا در یک روز گرم تابســتانی متوجه بد حرکت کردن خودرو و در نتیجه پنچری آن بشــویم. براى رهایى از چنین شــرایطى بهتر است سراغ سیستم هوشمند کنترل باد لاسیتک FOBO بروید.

این حسگر جمع و جور که روی بخش ورودی هوای تایر ماشــین قرار می گیرد با اســتفاده از بلوتوث، اطلاعــات جالبی را به گوشی هوشمند شما مخابره کرده و با نشان دادن وضعیت لاســتیک ها به شــما گوشزد می کند کدام لاســتیک در وضعیت کم باد، فشار زیاد و حتی در آستانه پنچری قرار دارد. فقط کافی اســت این گجت را به تایر وصل کرده تا از طریق بلوتوث همیشــه از وضعیت لاستیک خود باخبر شوید. یک بسته FOBO که شامل چهار حسگر برای چهار چرخ یک ماشین است،  180دلار قیمت دارد.

fobo_tyre_grid
812gxxxvqgl_sl1500_