بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

گجت پوشیدنی Alex شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

ســبک زندگی کم تحرک سبب شده بســیاری از افراد به دلیل نشســتن طولانی مدت در حالتی نامناســب دچار مشکلاتی نظیر افتادگی شــانه و فشار شدید به ستون فقرات شوند. این مشکلات می تواند عوارضی طولانی مدت را با خود همراه داشــته باشد، اما نگران نباشید.

alex__4_
alex__1_

گجتی به نام ALEX نخستین دستگاه پوشــیدنی است که می تواند با تشــخیص موقعیت سر و گردن به کاربر برای اصلاح حالت بدنی هشــدار بدهد. این وسیله باریک و سبک پشت گردن کاربر قرار می گیرد و با گوشی هوشمند او ارتباط برقرار می کند. به این ترتیب اطلاعات مربوط به حالت نشستن کاربر به صورت آنی پایش می شــود. کاربر می تواند اپلیکیشــن مذکور را طوری تنظیم کند که پس از گذشت مدت زمانی مشخص که سر و گردن در حالتی نامناسب باشد، گجت از طریق لرزش به او هشدار دهد. بررسی وضعیت سر و گردن طی بازه های زمانی مشخص نیز از دیگر کاربردهای این دستگاه است