بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

قیچی ، چاقو و ابزار باغبانی

نوع محصول

برند

رنگ

نوع کاربرد

مقایسه
Formosa Tools 24195 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی فورموسا تولز مدل 24195

قیچی باغبانی فورموسا تولز مدل 24195

153,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
BERGER 4520 Gardening Scissors
0

قیچی شمشادزن برگر مدل4520

قیچی شمشادزن برگر مدل4520

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
BERGER Model 2100 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل2100

قیچی باغبانی برگر مدل2100

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : فلزی نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 5200 Gardening Asparagus and Weeding Knife
0

چاقوی علف کش باغبانی برگر مدل 5200

چاقوی علف کش باغبانی برگر مدل 5200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : چوبی نوع تیغه : فولاد
مقایسه
Berger 1200 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل 1200

قیچی باغبانی برگر مدل 1200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1050 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل 1050

قیچی باغبانی برگر مدل 1050

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4590 Gardening Scissors
0

قیچی شمشادزن برگر مدل 4590

قیچی شمشادزن برگر مدل 4590

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 27310 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی و شمشادزن برگر مدل 27310

قیچی باغبانی و شمشادزن برگر مدل 27310

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1760 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل 1760

قیچی باغبانی برگر مدل 1760

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : پلاستیک نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1700 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل 1700

قیچی باغبانی برگر مدل 1700

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4200 Gardening Scissors
0

قیچی شاخه زن برگر مدل 4200

قیچی شاخه زن برگر مدل 4200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4039 Gardening Scissors
0

سری قیچی شاخه زن باغبانی برگر مدل 4039

سری قیچی شاخه زن باغبانی برگر مدل 4039

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4072 Gardening Scissors
0

قیچی میوه چینی برگر مدل 4072

قیچی میوه چینی برگر مدل 4072

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : پلاستیک نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 3930 Gardening Knife
0

چاقوی باغبانی برگر مدل 3930

چاقوی باغبانی برگر مدل 3930

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 3600 Gardening Knife
0

چاقوی باغبانی برگر مدل 3600

چاقوی باغبانی برگر مدل 3600

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 3750 Gardening knife
0

چاقو قلمه زنی باغبانی برگر مدل 3750

چاقو قلمه زنی باغبانی برگر مدل 3750

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1744 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل 1744

قیچی باغبانی برگر مدل 1744

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : پلاستیک نوع تیغه : فولادی