بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

قیچی ، چاقو و ابزار باغبانی

نوع محصول

برند

رنگ

نوع کاربرد

مقایسه
Formosa Tools 24195 Gardening Scissors

قیچی باغبانی فورموسا تولز مدل 24195

قیچی باغبانی فورموسا تولز مدل 24195

153,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
BERGER 4520 Gardening Scissors
0

قیچی شمشادزن برگر مدل4520

قیچی شمشادزن برگر مدل4520

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
BERGER Model 2100 Gardening Scissors
0

قیچی باغبانی برگر مدل2100

قیچی باغبانی برگر مدل2100

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : فلزی نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 5200 Gardening Asparagus and Weeding Knife

چاقوی علف کش باغبانی برگر مدل 5200

چاقوی علف کش باغبانی برگر مدل 5200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : چوبی نوع تیغه : فولاد
مقایسه
Berger 1200 Gardening Scissors

قیچی باغبانی برگر مدل 1200

قیچی باغبانی برگر مدل 1200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1050 Gardening Scissors

قیچی باغبانی برگر مدل 1050

قیچی باغبانی برگر مدل 1050

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4590 Gardening Scissors
0

قیچی شمشادزن برگر مدل 4590

قیچی شمشادزن برگر مدل 4590

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 27310 Gardening Scissors

قیچی باغبانی و شمشادزن برگر مدل 27310

قیچی باغبانی و شمشادزن برگر مدل 27310

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1760 Gardening Scissors

قیچی باغبانی برگر مدل 1760

قیچی باغبانی برگر مدل 1760

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : پلاستیک نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1700 Gardening Scissors

قیچی باغبانی برگر مدل 1700

قیچی باغبانی برگر مدل 1700

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4200 Gardening Scissors

قیچی شاخه زن برگر مدل 4200

قیچی شاخه زن برگر مدل 4200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4039 Gardening Scissors

سری قیچی شاخه زن باغبانی برگر مدل 4039

سری قیچی شاخه زن باغبانی برگر مدل 4039

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 4072 Gardening Scissors

قیچی میوه چینی برگر مدل 4072

قیچی میوه چینی برگر مدل 4072

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : پلاستیک نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 3930 Gardening Knife

چاقوی باغبانی برگر مدل 3930

چاقوی باغبانی برگر مدل 3930

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 3600 Gardening Knife

چاقوی باغبانی برگر مدل 3600

چاقوی باغبانی برگر مدل 3600

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 3750 Gardening knife

چاقو قلمه زنی باغبانی برگر مدل 3750

چاقو قلمه زنی باغبانی برگر مدل 3750

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : روکش دار نوع تیغه : فولادی
مقایسه
Berger 1744 Gardening Scissors

قیچی باغبانی برگر مدل 1744

قیچی باغبانی برگر مدل 1744

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع کاربرد : باغبانی نوع دسته : پلاستیک نوع تیغه : فولادی