بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فشار سنج

1 تا 24 از 43 محصول ابزار سلامت هوشمند :فشار سنج

نوع محصول

برند

نوع

صفحه نمایش لمسی

files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Zyklusmed Upper arm Blood Pressure Monitor B01
0

فشارسنج بازویی زیکلاس مد مدل B01

فشارسنج بازویی زیکلاس مد مدل B01

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Zyklusmed Upper arm Blood Pressure Monitor B02
0

فشارسنج بازویی زیکلاس مد مدل B02

فشارسنج بازویی زیکلاس مد مدل B02

190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Zyklusmed Upper arm Blood Pressure Monitor W02

فشارسنج بازویی W02 زیکلاس مد

فشارسنج بازویی W02 زیکلاس مد

110,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی قابلیت تشخیص آریتمی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Upper arm Blood Pressure Monitor HS-20A Zyklusmed
0

فشارسنج عقربه ایی زیکلاس مد HS-20A

فشارسنج عقربه ایی زیکلاس مد HS-20A

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 22 تا 32 سانتی متر
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Zyklusmed Upper arm Blood Pressure Monitor LD-528
0

فشارسنج دیجیتالی زیکلاس مد LD-528

فشارسنج دیجیتالی زیکلاس مد LD-528

220,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
قابلیت تشخیص آریتمی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Omron M2 Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج امرن M2

فشارسنج امرن M2

178,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 22 تا 32 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Omron M3 Blood pressure Monitor
0

فشارسنج امرن M3

فشارسنج امرن M3

240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 22 تا 32 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Omron Upper arm Blood Pressure Monitor M6 AC
0

فشارسنج بازویی Omron مدل Omron Upper arm Blood Pressure Monitor M6 AC

فشارسنج بازویی Omron مدل Omron Upper arm Blood Pressure Monitor M6 AC

330,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 22 تا 42 سانتی متر قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت خاموش شدن خودکار :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Omron Upper arm Blood Pressure Monitor M6 Comfort IT
0

فشارسنج بازویی Omron مدل Omron Upper arm Blood Pressure Monitor M6 Comfort IT

فشارسنج بازویی Omron مدل Omron Upper arm Blood Pressure Monitor M6 Comfort IT

385,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 22 تا 42 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
 Accumed KJ206 Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج بازویی آکیومد مدل KJ206

فشارسنج بازویی آکیومد مدل KJ206

75,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 24 تا 32 سانتی متر
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Accumed KJ-106 Wrist Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج عقربه ای اکیومد مدل KJ-106

فشارسنج عقربه ای اکیومد مدل KJ-106

63,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 24 تا 32 سانتی متر
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Accumed K150 Wrist Blood Pressure Monitor
0

فشار سنج مچی اکیومد مدل K150

فشار سنج مچی اکیومد مدل K150

100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : مچی مناسب برای سایز مچ/بازو : 13.5 تا 22 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
مقایسه
Accumed MH901 Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج اکیومد مدل MH901

فشارسنج اکیومد مدل MH901

180,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 24 - 36 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
مقایسه
Accumed AF701 Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج اکیومد مدل AF701

فشارسنج اکیومد مدل AF701

165,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 24 - 36 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
مقایسه
Accumed CG175f Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج اکیومد مدل CG175f

فشارسنج اکیومد مدل CG175f

190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 24 تا 40 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Accumed AW150f Blood Pressure Monitor
0

فشارسنج اکیومد مدل AW150f

فشارسنج اکیومد مدل AW150f

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 24 - 36 قابلیت سنجش ضربان قلب :
مقایسه
Beurer BM75 Blood Pressure Monitor

فشارسنج بیورر BM75

فشارسنج بیورر BM75

273,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 36 تا 24 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer BM60 Blood Pressure Monitor

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM60

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM60

232,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 22 تا 32 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer BM55 Blood Pressure Monitor

فشارسنج بیورر مدل BM55

فشارسنج بیورر مدل BM55

220,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 36 تا 22 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer BM58 Blood Pressure Monitor

فشارسنج بیورر BM58

فشارسنج بیورر BM58

245,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : بازویی مناسب برای سایز مچ/بازو : 30 تا 22 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer SBC21 Blood Pressure Monitor

فشار سنج بیورر مدل SBC21

فشار سنج بیورر مدل SBC21

93,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : مچی مناسب برای سایز مچ/بازو : 13.5 تا 19.5 سانتی‌متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :
مقایسه
Beurer BC80 Wrist Blood Pressure Monitor

فشارسنج مچی بیورر مدل BC80

فشارسنج مچی بیورر مدل BC80

185,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع : مچی مناسب برای سایز مچ/بازو : 13.5 تا 23 سانتی متر قابلیت سنجش ضربان قلب : قابلیت تشخیص آریتمی : قابلیت اعلان صوتی : قبلیت اعلام تعویض باتری : قابلیت خاموش شدن خودکار :
صفحه نمایش رنگی : صفحه نمایش لمسی :