بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

نمایشگر ضربان قلب

نوع محصول

برند

سنجش کالری مصرفی

files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer PM250 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM250

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM250

263,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer PM200 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM200

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM200

251,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM90 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

510,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM80 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

475,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM70 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

406,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM 62 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

299,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer PM58 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

212,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer PM45 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

229,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Beurer PM 15 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

148,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer ME80 Mobile ECG device

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

635,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : اندازه گیری ECG
مقایسه
Beurer PO80 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

429,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و ضربان قلب
مقایسه
iHealth PO3 Pulse Oximeter

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده :
مقایسه
Beurer PM25 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PO30 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و فرکانس قلب