بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

نمایشگر ضربان قلب

نوع محصول

برند

سنجش کالری مصرفی

 7%
مقایسه
Beurer PM250 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر مدل PM250

نمایشگر ضربان قلب بیورر مدل PM250

290,000 تومان
269,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 9%
مقایسه
Beurer PM200 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر مدل PM200

نمایشگر ضربان قلب بیورر مدل PM200

277,900 تومان
254,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 8%
مقایسه
Beurer PM90 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

554,900 تومان
515,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
 7%
مقایسه
Beurer PM80 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

530,000 تومان
495,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 6%
مقایسه
Beurer PM70 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

437,900 تومان
412,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 6%
مقایسه
Beurer PM 62 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

322,900 تومان
305,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 7%
مقایسه
Beurer PM58 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

232,500 تومان
217,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 9%
مقایسه
Beurer PM45 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

259,900 تومان
238,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM 15 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

158,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
 8%
مقایسه
Beurer ME80 Mobile ECG device

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

649,900 تومان
599,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : اندازه گیری ECG
 3%
مقایسه
Beurer PO80 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

500,000 تومان
489,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و ضربان قلب
مقایسه
Beurer PO30 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

233,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و فرکانس قلب
مقایسه
iHealth PO3 Pulse Oximeter

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده :
مقایسه
Beurer PM25 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :