بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

نمایشگر ضربان قلب

نوع محصول

برند

سنجش کالری مصرفی

مقایسه
Beurer PM250 Heart Rate Monitor

Beurer PM250 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM250

235,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM200 Heart Rate Monitor

Beurer PM200 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM200

235,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM90 Heart Monitor

Beurer PM90 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

460,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM80 Heart Monitor

Beurer PM80 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM70 Heart Monitor

Beurer PM70 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM 62 Heart Monitor

Beurer PM 62 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

290,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM58 Heart Monitor

Beurer PM58 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM45 Heart Rate Monitor

Beurer PM45 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

220,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM 15 Heart Monitor

Beurer PM 15 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
iHealth PO3 Pulse Oximeter

iHealth PO3 Pulse Oximeter

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

245,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده :
مقایسه
Beurer PM25 Heart Monitor

Beurer PM25 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer ME80 Mobile ECG device

Beurer ME80 Mobile ECG device

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : اندازه گیری ECG
مقایسه
Beurer PO80 Pulse Oximeter

Beurer PO80 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و ضربان قلب
مقایسه
Beurer PO30 Pulse Oximeter

Beurer PO30 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و فرکانس قلب