بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ماساژور

1 تا 24 از 35 محصول ابزار سلامت هوشمند :ماساژور

نوع محصول

برند

رنگ

مناسب برای

نوع ماساژور

مقایسه
Medisana NM 870 Neck Massager
0 1

ماساژور گردن مدیسانا مدل NM 870

ماساژور گردن مدیسانا مدل NM 870

90,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن
مقایسه
Medisana MNT Neck Massager
0

ماساژور گردن مدیسانا مدل MNT

ماساژور گردن مدیسانا مدل MNT

390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , پا , کمر
مقایسه
Medisana AC 850 Massager
0

ماساژور مدیسانا مدل AC 850

ماساژور مدیسانا مدل AC 850

165,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Medisana Massager ITM
0

ماساژور مدیسانا مدل ITM

ماساژور مدیسانا مدل ITM

379,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Massage MCH Back Massager
0

پشتی ماساژور مدیسانا مدل MCH

پشتی ماساژور مدیسانا مدل MCH

241,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , کمر
مقایسه
Medisana Shiatsu MCN PRO Back Massager
0

پشتی ماساژور مدیسانا مدل شیاتسو MCN Pro

پشتی ماساژور مدیسانا مدل شیاتسو MCN Pro

1,045,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , کمر
مقایسه
Medisana Shiatsu RBI Back Massager
0

پشتی ماساژ مدیسانا مدل شیاتسو RBI

پشتی ماساژ مدیسانا مدل شیاتسو RBI

443,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کمر
مقایسه
Medisana Shiatsu MC 825 Back Massager
0

پشتی ماساژور مدیسانا مدل شیاتسو MC 825

پشتی ماساژور مدیسانا مدل شیاتسو MC 825

1,345,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , پا , کمر
مقایسه
Beurer FM60 Massager
0

ماساژور پا بیورر مدل EM60

ماساژور پا بیورر مدل EM60

375,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Beurer CM50 Cellulite Massager
0

ماساژور رفع سلولیت بیورر CM50

ماساژور رفع سلولیت بیورر CM50

240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : پا
مقایسه
Beurer MG148 Massager
0

ماساژور برقی بیورر MG148

ماساژور برقی بیورر MG148

310,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن
مقایسه
Beurer MG100 Massager
0

ماساژور برقی بیورر MG100

ماساژور برقی بیورر MG100

395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Beurer MG55 Massager
0

ماساژور برقی بیورر MG55

ماساژور برقی بیورر MG55

225,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Zyklusmed SF A30
0

ماساژور بدن زیکلاس مد Zyklusmed SF A30

ماساژور بدن زیکلاس مد Zyklusmed SF A30

265,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : دستی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Beurer MG300 Seat Cover Massager
0

روکش صندلی ماساژ بیورر مدل MG300

روکش صندلی ماساژ بیورر مدل MG300

949,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , کمر
مقایسه
Beurer MG200 Massager Seat Cover
0

روکش صندلی ماساژور بیورر MG200

روکش صندلی ماساژور بیورر MG200

393,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , کمر
مقایسه
Beurer MG260 Seat Cover Massager
0

روکش صندلی ماساژ بیورر مدل MG260

روکش صندلی ماساژ بیورر مدل MG260

940,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , کمر
مقایسه
beurer MG155 Massage seat cover
0

روکش صندلی ماساژور بیورر MG155

روکش صندلی ماساژور بیورر MG155

287,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : شانه و گردن , کمر
مقایسه
Beurer FM38 Massager
0

ماساژور پا بیورر مدل FM38

ماساژور پا بیورر مدل FM38

279,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : پا
مقایسه
Beurer MG145 Massager
0

ماساژور و تشکچه برقی بیورر MG145

ماساژور و تشکچه برقی بیورر MG145

290,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : پا
مقایسه
Beurer MG80 Massager
0

ماساژور بیورر مدل MG80

ماساژور بیورر مدل MG80

249,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Beurer MG70 Massager
0

ماساژور برقی بیورر مدل MG70

ماساژور برقی بیورر مدل MG70

232,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن
مقایسه
Beurer MG40 Massager
0

ماساژور برقی بیورر MG40

ماساژور برقی بیورر MG40

140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ماساژور : برقی مناسب برای : کل بدن