بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ترازو

1 تا 23 از 23 محصول ابزار سلامت هوشمند :ترازو

نوع محصول

برند

نوع ترازو

مقایسه
Accumed  WB221 Digital Scale
0

ترازو اکیومد مدل دیجیتال WB221

ترازو اکیومد مدل دیجیتال WB221

120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Accumed WB104 Digital Scale
0

ترازو دیجیتال اکیومد مدل WB104

ترازو دیجیتال اکیومد مدل WB104

95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer PS07 Digital Scale

ترازوی دیجیتالی بیورر PS07

ترازوی دیجیتالی بیورر PS07

125,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون
مقایسه
Beurer BY80 Digital Scale

ترازو دیجیتال بیورر مدل BY80

ترازو دیجیتال بیورر مدل BY80

250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 20 کیلوگرم
مقایسه
Beurer JPS07 Digital Scale

ترازوی دیجیتالی بیورر مدل JPS07

ترازوی دیجیتالی بیورر مدل JPS07

137,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer JGS22 Digital Scale

ترازو بیورر مدل JGS22

ترازو بیورر مدل JGS22

153,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer JPS11 Digital Scale

ترازو بیورر مدل JPS11

ترازو بیورر مدل JPS11

183,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 100 کیلوگرم
مقایسه
Beurer BG64 USB Digital Scale

ترازوی دیجیتالی بیورر مدل BG64 USB

ترازوی دیجیتالی بیورر مدل BG64 USB

245,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Beurer GS203 London Digital Scale

ترازو بیورر مدل GS203 London

ترازو بیورر مدل GS203 London

149,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer GS203 New York Digital Scale

ترازو بیورر مدل GS203 New York

ترازو بیورر مدل GS203 New York

149,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer GS27 Digital Scale

ترازوی دیجیتالی بیورر GS27

ترازوی دیجیتالی بیورر GS27

194,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer PS160 Digital Scale

ترازو بیور PS160

ترازو بیور PS160

159,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 180 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Beurer PS45 BMI Digital Scale

ترازو بیورر PS45 BMI

ترازو بیورر PS45 BMI

208,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 180 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Beurer MS50 Mechanical Scale

ترازوی مکانیکی بیورر MS50

ترازوی مکانیکی بیورر MS50

178,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : مکانیکی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 135 کیلوگرم
مقایسه
Beurer MS01 Mechanical Scale

ترازوی مکانیکی بیورر مدل MS01

ترازوی مکانیکی بیورر مدل MS01

92,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : مکانیکی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 120 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Xiaomi Smart Scale

ترازوی دیجیتال شیائومی

ترازوی دیجیتال شیائومی

141,900 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند حداقل وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
iHealth HS6 Wireless Scale

ترازو دیجیتال آی هلث مدل HS6

ترازو دیجیتال آی هلث مدل HS6

780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 180 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Bosch PPW3300 Digital Scale
0

ترازو دیجیتال بوش مدل PPW3300

ترازو دیجیتال بوش مدل PPW3300

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 180 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Beurer BF54 Digital Scale
0

ترازوی دیجیتالی بیورر BF54

ترازوی دیجیتالی بیورر BF54

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم قابلیت اندازه گیری شاخص‌های سلامتی :
مقایسه
Beurer GS420 Digital Scale

ترازو بیورر مدل GS420

ترازو بیورر مدل GS420

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer GS42 Digital Scale

ترازو بیورر GS42

ترازو بیورر GS42

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 150 کیلوگرم
مقایسه
Beurer GS21 Digital Scale

ترازو دیجیتال بیورر مدل GS21

ترازو دیجیتال بیورر مدل GS21

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 180 کیلوگرم
مقایسه
Beurer GS20 Digital Scale
0 1

ترازوی شیشه ای دیجیتالی بیورر GS20

ترازوی شیشه ای دیجیتالی بیورر GS20

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی:
نوع ترازو : دیجیتالی واحد های اندازه گیری : کیلوگرم , پوند , استون حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 180 کیلوگرم