بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام
بشقاب های دوچ
ماگ سفالی دست ساز
دوچ دیزاین
 

سفال و سرامیک

1 تا 24 از 115 محصول دکوری :سفال و سرامیک

نوع محصول

بر اساس نوع محصول

بشقاب سرامیکی قطر 18 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 2
0

بشقاب سرامیکی قطر 18 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 2

52,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب سرامیکی قطر 18 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 2 ساخت لالجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر18 سانتیمتر , ارتفاع 2.5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
بشقاب سرامیکی قطر 24.5 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 3
0

بشقاب سرامیکی قطر 24.5 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 3

96,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب سرامیکی قطر 24.5 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 3 ساخت لالجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 24.5 سانتیمتر , ارتفاع 3 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
بشقاب سرامیکی قطر 24.5 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 1
0

بشقاب سرامیکی قطر 24.5 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 1

96,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب سرامیکی قطر 24.5 سانتیمتر رنگ مشکی میناکاری شده طرح برجسته 1ساخت لالجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 24.5 سانتیمتر , ارتفاع 3 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برندDUCH طرح صورت Lina Cavalieri با سبیل
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برندDUCH طرح صورت Lina Cavalieri با سبیل

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 13
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 13

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برندDUCHطرح صورت Lina Cavalieri 10
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برندDUCHطرح صورت Lina Cavalieri 10

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 6
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 6

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCHطرح صورت Lina Cavalieri با سبیل2
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCHطرح صورت Lina Cavalieri با سبیل2

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 9
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 9

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برندDUCH طرح Lina Cavalieri 12

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برندDUCH طرح Lina Cavalieri 12

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 11
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 11

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح چشمک Lina Cavalieri
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح چشمک Lina Cavalieri

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 2
0

بشقاب چینی کوچک رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 2

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 20
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ مشکی سفید برند DUCH طرح صورت با سبیل2  Lina Cavalieri
0

بشقاب چینی بزرگ مشکی سفید برند DUCH طرح صورت با سبیل2 Lina Cavalieri

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 11
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 11

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 5
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 5

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 10
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 10

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 9
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 9

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 3
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 3

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برندDUCH طرح صورت Lina Cavalieri 6
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برندDUCH طرح صورت Lina Cavalieri 6

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 2
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند DUCH طرح صورت Lina Cavalieri 2

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : چینی قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : DUCH
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند Duch طرح لب ۲
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند Duch طرح لب ۲

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : چینی قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : Duch
بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند Duch طرح صورت Lina Cavalieri با سبیل
0

بشقاب چینی بزرگ رنگ سفید برند Duch طرح صورت Lina Cavalieri با سبیل

60,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : بشقاب چینی,تکنیک چاپ سیلکی,قابل شستشو,دارای حلقه آویز جهت نصب کردن روی دیوار
مشخصات ظاهری:
جنس : چینی قطر به سانتیمتر : 26
توضیحات:
برند : Duch
کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 6
0

کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 6

20,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 8 سانتیمتر , ارتفاع 3 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی