بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام
بشقاب های دوچ
ماگ سفالی دست ساز
دوچ دیزاین
 

کاسه

1 تا 24 از 68 محصول سفال و سرامیک :کاسه

نوع محصول

قیمت

رنگ

اندازه

سایز

جنس

برند

کاربرد

مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 6
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 8 سانتیمتر , ارتفاع 3 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 11
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 10
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 9
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 8
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 6
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 4
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 3
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 2
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ بنفش مینا کاری شده طرح برجسته 1
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر بنفش رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 1
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 8 سانتیمتر , ارتفاع 3.8 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 8
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 6
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 4
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 3
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 5
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 16.5 سانتیمتر , ارتفاع 6.7 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 4
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 16.5 سانتیمتر , ارتفاع 6.7 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 2
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 16.5 سانتیمتر , ارتفاع 6.7 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر رنگ قرمز مینا کاری شده طرح برجسته 1
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 16.5 سانتیمتر قرمز رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 16.5 سانتیمتر , ارتفاع 6.7 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر رنگ مشکی مینا کاری شده طرح برجسته 1
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 8 سانتیمتر مشکی رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 8 سانتیمتر , ارتفاع 3.8 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ مشکی مینا کاری شده طرح برجسته 7
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر مشکی رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ مشکی مینا کاری شده طرح برجسته 5
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر مشکی رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ مشکی مینا کاری شده طرح برجسته 4
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر مشکی رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی
مقایسه
کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر رنگ مشکی مینا کاری شده طرح برجسته 2
0

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات کلی:
مشخصات : کاسه سرامیکی قطر 12 سانتیمتر مشکی رنگ مینا کاری شده ساخت لاجین همدان
مشخصات ظاهری:
جنس : سرامیک سایز : قطر 12 سانتیمتر , ارتفاع 5 سانتیمتر
توضیحات:
برند : بوعلی