بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 24 از 70 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3858

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3858

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3858

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 87 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 92 عرض قاب به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3857

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3857

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3857

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 88 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 96 عرض قاب به سانتیمتر : 74
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش دختر قاجار - 1143

تابلو فرش دختر قاجار - 1143

تابلو فرش دختر قاجار - 1143

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 10 عرض فرش به سانتیمتر : 69 طول قاب به سانتیمتر : 126 عرض قاب به سانتیمتر : 94
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش نفس باد صبا - 4333

تابلو فرش نفس باد صبا - 4333

تابلو فرش نفس باد صبا - 4333

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 100 عرض فرش به سانتیمتر : 86 طول قاب به سانتیمتر : 124 عرض قاب به سانتیمتر : 90
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس هخامنشی طرح عرضی - 4421

تابلو فرش تندیس هخامنشی طرح عرضی - 4421

تابلو فرش تندیس هخامنشی طرح عرضی - 4421

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 113 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 134 عرض قاب به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس هخامنشی - 3856

تابلو فرش تندیس هخامنشی - 3856

تابلو فرش تندیس هخامنشی - 3856

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 73 عرض فرش به سانتیمتر : 51 طول قاب به سانتیمتر : 102 عرض قاب به سانتیمتر : 84
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گوزن - 1173

تابلو فرش گوزن - 1173

تابلو فرش گوزن - 1173

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 75 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش منظره پل - 1066

تابلو فرش منظره پل - 1066

تابلو فرش منظره پل - 1066

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 39 طول قاب به سانتیمتر : 150 عرض قاب به سانتیمتر : 72
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کلبه و جنگل - 3901

تابلو فرش کلبه و جنگل - 3901

تابلو فرش کلبه و جنگل - 3901

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 91 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 118 عرض قاب به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گودیوا - 1043

تابلو فرش گودیوا - 1043

تابلو فرش گودیوا - 1043

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 73 عرض فرش به سانتیمتر : 58 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 84
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سبد گل و گلدان گل - 3913

تابلو فرش سبد گل و گلدان گل - 3913

تابلو فرش سبد گل و گلدان گل - 3913

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 75 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 94 عرض قاب به سانتیمتر : 72
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کلبه شب طرح برجسته - 1053

تابلو فرش کلبه شب طرح برجسته - 1053

تابلو فرش کلبه شب طرح برجسته - 1053

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 74 طول قاب به سانتیمتر : 109 عرض قاب به سانتیمتر : 95
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش عشایر - 3036

تابلو فرش عشایر - 3036

تابلو فرش عشایر - 3036

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 78 عرض فرش به سانتیمتر : 57 طول قاب به سانتیمتر : 103 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش آذرخش - 3243

تابلو فرش آذرخش - 3243

تابلو فرش آذرخش - 3243

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 85 عرض فرش به سانتیمتر : 55 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه پاییزی - 1055

تابلو فرش رودخانه پاییزی - 1055

تابلو فرش رودخانه پاییزی - 1055

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 87 عرض فرش به سانتیمتر : 73 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 97
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مینیاتور - 4336

تابلو فرش مینیاتور - 4336

تابلو فرش مینیاتور - 4336

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 80 عرض فرش به سانتیمتر : 60 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس مادر طرح برجسته - 3869

تابلو فرش تندیس مادر طرح برجسته - 3869

تابلو فرش تندیس مادر طرح برجسته - 3869

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 82 عرض فرش به سانتیمتر : 58 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان گل - 3889

تابلو فرش گلدان گل - 3889

تابلو فرش گلدان گل - 3889

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 65 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 88 عرض قاب به سانتیمتر : 71
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گل و منقل - 1062

تابلو فرش گل و منقل - 1062

تابلو فرش گل و منقل - 1062

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 71 عرض فرش به سانتیمتر : 42 طول قاب به سانتیمتر : 98 عرض قاب به سانتیمتر : 70
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه و کلبه - 3882

تابلو فرش رودخانه و کلبه - 3882

تابلو فرش رودخانه و کلبه - 3882

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 48 طول قاب به سانتیمتر : 145 عرض قاب به سانتیمتر : 75
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه - 4361

تابلو فرش رودخانه - 4361

تابلو فرش رودخانه - 4361

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 73 عرض فرش به سانتیمتر : 49 طول قاب به سانتیمتر : 97 عرض قاب به سانتیمتر : 73
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش جنگل بارانی - 1099

تابلو فرش جنگل بارانی - 1099

تابلو فرش جنگل بارانی - 1099

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 105 عرض فرش به سانتیمتر : 62 طول قاب به سانتیمتر : 125 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش ایل بختیاری - 3353

تابلو فرش ایل بختیاری - 3353

تابلو فرش ایل بختیاری - 3353

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 79 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 105 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش جنگل - 3723

تابلو فرش جنگل - 3723

تابلو فرش جنگل - 3723

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 92 عرض فرش به سانتیمتر : 55 طول قاب به سانتیمتر : 116 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم