بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 7 از 7 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
تابلو فرش نفس باد صبا - 4333

تابلو فرش نفس باد صبا - 4333

تابلو فرش نفس باد صبا - 4333

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 100 عرض فرش به سانتیمتر : 86 طول قاب به سانتیمتر : 124 عرض قاب به سانتیمتر : 90
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش علی خورشید دو عالم - 4370

تابلو فرش علی خورشید دو عالم - 4370

تابلو فرش علی خورشید دو عالم - 4370

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 66 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 86
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش آیت الکرسی - 4412

تابلو فرش آیت الکرسی - 4412

تابلو فرش آیت الکرسی - 4412

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 76 عرض فرش به سانتیمتر : 54 طول قاب به سانتیمتر : 103 عرض قاب به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : استاد جمشیدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش آیت الکرسی - 4411

تابلو فرش آیت الکرسی - 4411

تابلو فرش آیت الکرسی - 4411

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 76 عرض فرش به سانتیمتر : 54 طول قاب به سانتیمتر : 103 عرض قاب به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : استاد جمشیدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش آیت الکرسی - 4409

تابلو فرش آیت الکرسی - 4409

تابلو فرش آیت الکرسی - 4409

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 76 عرض فرش به سانتیمتر : 54 طول قاب به سانتیمتر : 103 عرض قاب به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : استاد جمشیدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سوره (آیه) بینه - 2602

تابلو فرش سوره (آیه) بینه - 2602

تابلو فرش سوره (آیه) بینه - 2602

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 150 عرض فرش به سانتیمتر : 108 طول قاب به سانتیمتر : 178 عرض قاب به سانتیمتر : 135
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سوره حمد شرابی - 2605

تابلو فرش سوره حمد شرابی - 2605

تابلو فرش سوره حمد شرابی - 2605

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 130 عرض فرش به سانتیمتر : 93 طول قاب به سانتیمتر : 180 عرض قاب به سانتیمتر : 120
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد صلح جو تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم