بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 9 از 9 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
تابلو فرش دختر قاجار - 1143

تابلو فرش دختر قاجار - 1143

تابلو فرش دختر قاجار - 1143

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 10 عرض فرش به سانتیمتر : 69 طول قاب به سانتیمتر : 126 عرض قاب به سانتیمتر : 94
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش عشایر - 3036

تابلو فرش عشایر - 3036

تابلو فرش عشایر - 3036

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 78 عرض فرش به سانتیمتر : 57 طول قاب به سانتیمتر : 103 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش ایل بختیاری - 3353

تابلو فرش ایل بختیاری - 3353

تابلو فرش ایل بختیاری - 3353

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 79 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 105 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مهر مادری - 2959

تابلو فرش مهر مادری - 2959

تابلو فرش مهر مادری - 2959

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 57 عرض فرش به سانتیمتر : 76 طول قاب به سانتیمتر : 84 عرض قاب به سانتیمتر : 102
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش پاسورباز - 3384

تابلو فرش پاسورباز - 3384

تابلو فرش پاسورباز - 3384

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 115 عرض فرش به سانتیمتر : 85 طول قاب به سانتیمتر : 143 عرض قاب به سانتیمتر : 114
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش هایدی - 3722

تابلو فرش هایدی - 3722

تابلو فرش هایدی - 3722

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 93 عرض فرش به سانتیمتر : 73 طول قاب به سانتیمتر : 122 عرض قاب به سانتیمتر : 103
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مکتب - 3442

تابلو فرش مکتب - 3442

تابلو فرش مکتب - 3442

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 95 عرض فرش به سانتیمتر : 63 طول قاب به سانتیمتر : 118 عرض قاب به سانتیمتر : 85
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کانون خانواده - 3315

تابلو فرش کانون خانواده - 3315

تابلو فرش کانون خانواده - 3315

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 103 عرض فرش به سانتیمتر : 70 طول قاب به سانتیمتر : 124 عرض قاب به سانتیمتر : 91
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش 2 دختر شکیبا - 1563

تابلو فرش 2 دختر شکیبا - 1563

تابلو فرش 2 دختر شکیبا - 1563

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 85 عرض فرش به سانتیمتر : 62 طول قاب به سانتیمتر : 111 عرض قاب به سانتیمتر : 90
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم