بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 22 از 22 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
تابلو فرش کلبه و جنگل - 3901

تابلو فرش کلبه و جنگل - 3901

تابلو فرش کلبه و جنگل - 3901

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 91 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 118 عرض قاب به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کلبه شب طرح برجسته - 1053

تابلو فرش کلبه شب طرح برجسته - 1053

تابلو فرش کلبه شب طرح برجسته - 1053

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 74 طول قاب به سانتیمتر : 109 عرض قاب به سانتیمتر : 95
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه پاییزی - 1055

تابلو فرش رودخانه پاییزی - 1055

تابلو فرش رودخانه پاییزی - 1055

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 87 عرض فرش به سانتیمتر : 73 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 97
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه و کلبه - 3882

تابلو فرش رودخانه و کلبه - 3882

تابلو فرش رودخانه و کلبه - 3882

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 48 طول قاب به سانتیمتر : 145 عرض قاب به سانتیمتر : 75
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه - 4361

تابلو فرش رودخانه - 4361

تابلو فرش رودخانه - 4361

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 73 عرض فرش به سانتیمتر : 49 طول قاب به سانتیمتر : 97 عرض قاب به سانتیمتر : 73
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش جنگل - 3723

تابلو فرش جنگل - 3723

تابلو فرش جنگل - 3723

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 92 عرض فرش به سانتیمتر : 55 طول قاب به سانتیمتر : 116 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش باغ و دیوار سنگ چین - 3432

تابلو فرش باغ و دیوار سنگ چین - 3432

تابلو فرش باغ و دیوار سنگ چین - 3432

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 156 عرض فرش به سانتیمتر : 88 طول قاب به سانتیمتر : 185 عرض قاب به سانتیمتر : 118
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش باغ توت پاییزی - 3918

تابلو فرش باغ توت پاییزی - 3918

تابلو فرش باغ توت پاییزی - 3918

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 94 عرض فرش به سانتیمتر : 62 طول قاب به سانتیمتر : 114 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کلاردشت - 3904

تابلو فرش کلاردشت - 3904

تابلو فرش کلاردشت - 3904

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 87 عرض فرش به سانتیمتر : 56 طول قاب به سانتیمتر : 116 عرض قاب به سانتیمتر : 87
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش جنگل عرضی - 3246

تابلو فرش جنگل عرضی - 3246

تابلو فرش جنگل عرضی - 3246

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 56 طول قاب به سانتیمتر : 141 عرض قاب به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش آبشار - 2949

تابلو فرش آبشار - 2949

تابلو فرش آبشار - 2949

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 81 عرض فرش به سانتیمتر : 57 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش راه پله - 3314

تابلو فرش راه پله - 3314

تابلو فرش راه پله - 3314

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول قاب به سانتیمتر : 90 عرض قاب به سانتیمتر : 75
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه  سایز بزرگ - 4230

تابلو فرش رودخانه سایز بزرگ - 4230

تابلو فرش رودخانه سایز بزرگ - 4230

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 170 عرض فرش به سانتیمتر : 90 طول قاب به سانتیمتر : 193 عرض قاب به سانتیمتر : 112
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد اسحاقی چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش منظره رودخانه - 3508

تابلو فرش منظره رودخانه - 3508

تابلو فرش منظره رودخانه - 3508

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 110 عرض فرش به سانتیمتر : 58 طول قاب به سانتیمتر : 136 عرض قاب به سانتیمتر : 84
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش دیوار کاه گلی و درب باغ - 4226

تابلو فرش دیوار کاه گلی و درب باغ - 4226

تابلو فرش دیوار کاه گلی و درب باغ - 4226

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 84 عرض فرش به سانتیمتر : 62 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 88
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش زن زیبا و طبیعت - 3923

تابلو فرش زن زیبا و طبیعت - 3923

تابلو فرش زن زیبا و طبیعت - 3923

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 101 عرض فرش به سانتیمتر : 71 طول قاب به سانتیمتر : 121 عرض قاب به سانتیمتر : 92
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش پاییز - 3738

تابلو فرش پاییز - 3738

تابلو فرش پاییز - 3738

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 86 عرض فرش به سانتیمتر : 44 طول قاب به سانتیمتر : 105 عرض قاب به سانتیمتر : 63
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد اعظمی تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کوچه باغ کاهگلی سایز کوچک - 3863

تابلو فرش کوچه باغ کاهگلی سایز کوچک - 3863

تابلو فرش کوچه باغ کاهگلی سایز کوچک - 3863

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 84 طول قاب به سانتیمتر : 143 عرض قاب به سانتیمتر : 110
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش منظره آبشار عرضی - 3740

تابلو فرش منظره آبشار عرضی - 3740

تابلو فرش منظره آبشار عرضی - 3740

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 110 عرض فرش به سانتیمتر : 65 طول قاب به سانتیمتر : 130 عرض قاب به سانتیمتر : 85
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد اعظمی تعداد رج : 60 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تک درخت و رودخانه - 3925

تابلو فرش تک درخت و رودخانه - 3925

تابلو فرش تک درخت و رودخانه - 3925

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول قاب به سانتیمتر : 122 عرض قاب به سانتیمتر : 88
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد صدیق تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش باغ بهشت بزرگ - 3877

تابلو فرش باغ بهشت بزرگ - 3877

تابلو فرش باغ بهشت بزرگ - 3877

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 170 عرض فرش به سانتیمتر : 100 طول قاب به سانتیمتر : 200 عرض قاب به سانتیمتر : 130
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد سخندان تعداد رج : 55 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش رودخانه و کلبه رنگی - 4196

تابلو فرش رودخانه و کلبه رنگی - 4196

تابلو فرش رودخانه و کلبه رنگی - 4196

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 91 عرض فرش به سانتیمتر : 57 طول قاب به سانتیمتر : 115 عرض قاب به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم