بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 14 از 14 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3858

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3858

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3858

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 87 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 92 عرض قاب به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3857

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3857

تابلو فرش تندیس تخت جمشید - 3857

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 88 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 96 عرض قاب به سانتیمتر : 74
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس هخامنشی طرح عرضی - 4421

تابلو فرش تندیس هخامنشی طرح عرضی - 4421

تابلو فرش تندیس هخامنشی طرح عرضی - 4421

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 113 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 134 عرض قاب به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس هخامنشی - 3856

تابلو فرش تندیس هخامنشی - 3856

تابلو فرش تندیس هخامنشی - 3856

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 73 عرض فرش به سانتیمتر : 51 طول قاب به سانتیمتر : 102 عرض قاب به سانتیمتر : 84
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گودیوا - 1043

تابلو فرش گودیوا - 1043

تابلو فرش گودیوا - 1043

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 73 عرض فرش به سانتیمتر : 58 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 84
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش آذرخش - 3243

تابلو فرش آذرخش - 3243

تابلو فرش آذرخش - 3243

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 85 عرض فرش به سانتیمتر : 55 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مینیاتور - 4336

تابلو فرش مینیاتور - 4336

تابلو فرش مینیاتور - 4336

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 80 عرض فرش به سانتیمتر : 60 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش تندیس مادر طرح برجسته - 3869

تابلو فرش تندیس مادر طرح برجسته - 3869

تابلو فرش تندیس مادر طرح برجسته - 3869

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 82 عرض فرش به سانتیمتر : 58 طول قاب به سانتیمتر : 100 عرض قاب به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مینیاتور شکوفه صبحگاهی - 3437

تابلو فرش مینیاتور شکوفه صبحگاهی - 3437

تابلو فرش مینیاتور شکوفه صبحگاهی - 3437

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 114 عرض فرش به سانتیمتر : 73 طول قاب به سانتیمتر : 140 عرض قاب به سانتیمتر : 100
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : 110 قدس تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش کورش کبیر - 3845

تابلو فرش کورش کبیر - 3845

تابلو فرش کورش کبیر - 3845

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 71 عرض فرش به سانتیمتر : 44 طول قاب به سانتیمتر : 90 عرض قاب به سانتیمتر : 66
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مینیاتور ستاره صبح - 1652

تابلو فرش مینیاتور ستاره صبح - 1652

تابلو فرش مینیاتور ستاره صبح - 1652

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 96 عرض فرش به سانتیمتر : 64 طول قاب به سانتیمتر : 122 عرض قاب به سانتیمتر : 90
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش شام آخر برجسته - 2867

تابلو فرش شام آخر برجسته - 2867

تابلو فرش شام آخر برجسته - 2867

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 98 عرض فرش به سانتیمتر : 64 طول قاب به سانتیمتر : 123 عرض قاب به سانتیمتر : 89
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش شام آخر رنگی - 3316

تابلو فرش شام آخر رنگی - 3316

تابلو فرش شام آخر رنگی - 3316

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 174 عرض فرش به سانتیمتر : 120 طول قاب به سانتیمتر : 200 عرض قاب به سانتیمتر : 146
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش مینیاتور شکوفه صبحگاهی - 3439

تابلو فرش مینیاتور شکوفه صبحگاهی - 3439

تابلو فرش مینیاتور شکوفه صبحگاهی - 3439

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 163 عرض فرش به سانتیمتر : 110 طول قاب به سانتیمتر : 193 عرض قاب به سانتیمتر : 140
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : 110 قدس تعداد رج : 55 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم