بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 6 از 6 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 113 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : میر مهدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف جعفر جمشیدی کد 4249

فرش دستباف جعفر جمشیدی کد 4249

فرش دستباف جعفر جمشیدی کد 4249

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : جعفر جمشیدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 1590

فرش دستباف رجبیان کد 1590

فرش دستباف رجبیان کد 1590

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 116 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف آدابی کد 4252

فرش دستباف آدابی کد 4252

فرش دستباف آدابی کد 4252

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : آدابی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف محمدی کد 1380

فرش دستباف محمدی کد 1380

فرش دستباف محمدی کد 1380

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : محمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم