بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 9 از 9 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شیرازی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : بابایی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 81 عرض فرش به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 85 عرض فرش به سانتیمتر : 75
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف ارمی کد 4257

فرش دستباف ارمی کد 4257

فرش دستباف ارمی کد 4257

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : ارمی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رضوی کد 2926

فرش دستباف رضوی کد 2926

فرش دستباف رضوی کد 2926

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رضوی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم