بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 8 از 8 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : حامد تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 100 عرض فرش به سانتیمتر : 62
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 4403

فرش دستباف رجبیان کد 4403

فرش دستباف رجبیان کد 4403

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 116 عرض فرش به سانتیمتر : 70
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : زائری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف شیرازی کد 4254

فرش دستباف شیرازی کد 4254

فرش دستباف شیرازی کد 4254

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 90 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شیرازی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم