بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ترازوی آشپزخانه

نوع محصول

برند

رنگ

نوع ترازو

مقایسه
Beurer KS52 Kitchen Scale

Beurer KS52 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS52

163,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS51 Kitchen Scale

Beurer KS51 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS51

158,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS45 Kitchen Scale

Beurer KS45 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS45

174,800 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS41 Kitchen Scale

Beurer KS41 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS41

174,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS37 Kitchen Scale

Beurer KS37 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37

169,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS31 Kitchen Scale

Beurer KS31 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS31

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS29 Kitchen Scale

Beurer KS29 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS29

145,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS28 Kitchen Scale

Beurer KS28 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS28

145,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS27 Kitchen Scale

Beurer KS27 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS27

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS25 Kitchen Scale

Beurer KS25 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS25

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS59 Kitchen Scale

Beurer KS59 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS59

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 20 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم