بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ترازوی آشپزخانه

نوع محصول

برند

رنگ

نوع ترازو

مقایسه
Beurer KS52 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS52

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS52

185,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS51 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS51

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS51

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS45 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS45

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS45

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS41 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS41

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS41

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS37 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37

195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS31 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS31

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS31

170,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS29 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS29

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS29

165,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS28 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS28

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS28

165,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS27 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS27

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS27

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS59 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS59

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS59

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 20 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS25 Kitchen Scale

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS25

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS25

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم