بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

پلوپز - زودپز - بخارپز - آرام پز - هواپز

نوع محصول

برند

رنگ

نوع محصول

files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 181 Plaza Multi Function Rice Cooker
0

Pars Khazar 181 Plaza Multi Function Rice Cooker

پلوپز چند کاره پارس خزر مدل 181 Plaza

474,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون توان مصرفی : 620 وات
مقایسه
Pars Khazar DMC-101 Rice Cooker
0

Pars Khazar DMC-101 Rice Cooker

پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101

272,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز , بخارپز , آرام پز ظرفیت تعداد نفرات : 4 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 500 وات
مقایسه
Pars Khazar 181 Taftan Rice Cooker Warmer
0

Pars Khazar 181 Taftan Rice Cooker Warmer

پلوپز-گرم نگهدار پارس خزر 181 تفتان

239,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 620 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar DMC-181P Rice Cooker
0

Pars Khazar DMC-181P Rice Cooker

پلوپز دیجیتالی پارس خزر مدل DMC-181P

293,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 620 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RCW271 Rice Cooker
0

Pars Khazar RCW271 Rice Cooker

پلوپز-گرم نگهدار پارس خزر مدل RCW181

207,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 2.7 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 950 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RCW181 Rice Cooker
0

Pars Khazar RCW181 Rice Cooker

پلوپز-گرم نگهدار پارس خزر مدل RCW181

178,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 620 وات
مقایسه
Pars Khazar RCW-101 Rice Cooker
0

Pars Khazar RCW-101 Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RCW-101

152,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 4 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 500 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RCSC271 Rice And Slow Cooker
0

Pars Khazar RCSC271 Rice And Slow Cooker

پلوپز-آرام پز پارس خزر مدل RCSC271

189,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز , آرام پز ظرفیت : 2.7 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره جنس ظرف : جنس پلوپز تفلون نچسب و جنس آرام پز آلومینیوم توان مصرفی : 950 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RCSC181 Rice And Slow Cooker
0

Pars Khazar RCSC181 Rice And Slow Cooker

پلوپز-آرام پز پارس خزر مدل RCSC181

158,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز , آرام پز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : جنس پلوپز تفلون نچسب و جنس آرام پز آلومینیوم توان مصرفی : 620 وات
مقایسه
Pars Khazar RC-61TS Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-61TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS

148,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 0.6 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 2 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 350 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-61 Tyan Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-61 Tyan Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-61 Tyan

155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 0.6 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 2 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 350 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC271TSP Candoj Rice Cooker
0 1

Pars Khazar RC271TSP Candoj Rice Cooker

پلوپز پارس خزر RC271TSP Candoj

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 2.7 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 950 وات
مقایسه
Pars Khazar RC181TSP Candoj Rice Cooker
0 1

Pars Khazar RC181TSP Candoj Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC181TSP Candoj

153,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 620 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-101TSP  Candoj  Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-101TSP Candoj Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TSP Candoj

132,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 4 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 500 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC271TYAN Rice Cooker
0

Pars Khazar RC271TYAN Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC271TYAN

208,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 2.7 لیتر لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 950 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-181 TYAN Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-181 TYAN Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN

186,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 620 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg x2
مقایسه
Pars Khazar RC-101 TYAN Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-101 TYAN Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN

155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1 لیتر لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 4 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 500 وات
مقایسه
Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW

260,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 3.6 لیتر لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 16 نفر جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 1200 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg x2
مقایسه
Pars Khazar RC-271TS Rice Cooker
0 1

Pars Khazar RC-271TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-271TS

197,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 2.7 لیتر لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 950 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-181TS Rice Cooker
0 1

Pars Khazar RC-181TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-181TS

167,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1.8 لیتر لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 8 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 620 وات
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-101TS Rice Cooker
0

Pars Khazar RC-101TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS

148,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت : 1 لیتر لیتر ظرفیت تعداد نفرات : 4 نفره جنس ظرف : تفلون نچسب توان مصرفی : 500 وات
مقایسه
Pars Khazar RC-271 E 110V Rice Cooke
0

Pars Khazar RC-271 E 110V Rice Cooke

پلوپز پارس خزر RC-271 E 110V

386,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-271 G 230V Rice Cooke
0

Pars Khazar RC-271 G 230V Rice Cooke

پلوپز پارس خزر RC-271 G230V

278,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع محصول : پلوپز ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar RC-271 E 230V Rice Cooke
0

Pars Khazar RC-271 E 230V Rice Cooke

پلوپز پارس خزر RC-271 E230V

268,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ظرفیت تعداد نفرات : 12 نفره