بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

توستر

1 تا 24 از 29 محصول پخت و پز :توستر

نوع محصول

برند

رنگ

مقایسه
 BRAUN HT450
0 1

توستر براون مدل HT450

توستر براون مدل HT450

234,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 1 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
 BRAUN HT550
0 1

توستر براون مدل BRAUN HT550

توستر براون مدل BRAUN HT550

255,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 1 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
 BRAUN HT600
0

توستربراون مدل HT600

توستربراون مدل HT600

259,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 1 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
BOSCH TAT6A111
0

توستر بوش مدل TAT6A111

توستر بوش مدل TAT6A111

270,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
BOSCH TAT6A004
0

توستر بوش مدل TAT6A004

توستر بوش مدل TAT6A004

355,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
 BOSCH TAT3A017
0

توستر بوش مدل TAT3A017

توستر بوش مدل TAT3A017

198,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Philips HD2637/90 Toaster
0

توستر فیلیپس مدل HD2637/90

توستر فیلیپس مدل HD2637/90

246,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Philips HD4825 Daily Collection Toaster
0

توستر فیلیپس مدل HD4825

توستر فیلیپس مدل HD4825

179,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
GASTROBACK42408Toaster
0

کمبوتوستر و کتری برقی گاستروبک مدل 42408

کمبوتوستر و کتری برقی گاستروبک مدل 42408

911,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 1 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Bosch TAT8613 Toaster
0

توستر بوش مدل TAT8613

توستر بوش مدل TAT8613

373,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Bosch TAT8611 Toaster
0

توستر بوش مدل TAT8611

توستر بوش مدل TAT8611

375,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Philips HD2628 Toaster
0

توستر فیلیپس مدل HD2628

توستر فیلیپس مدل HD2628

259,800 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Philips Daily Collection HD2595 Toaster
0

توستر فیلیپس سری Daily Collection مدل HD2595

توستر فیلیپس سری Daily Collection مدل HD2595

149,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Philips HD2648 Toaster
0

توستر فیلیپس مدل HD2648

توستر فیلیپس مدل HD2648

431,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 1 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Moulinex LT250830 Noveo Toaster
0

توستر مولینکس مدل ناویو LT250830

توستر مولینکس مدل ناویو LT250830

160,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Moulinex LT2608 Toaster
0

توستر مولینکس مدل LT2608

توستر مولینکس مدل LT2608

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Bosch TAT6901 Toaster
0

توستر بوش مدل TAT6901

توستر بوش مدل TAT6901

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
KitchenAid 5KMT221E Toaster
0 1

توستر کیچن‌اید مدل 5KMT221E

توستر کیچن‌اید مدل 5KMT221E

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
4 امتیاز
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
KitchenAid 5KMT2204E Toaster
0 1 2

توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2204E

توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2204E

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Breville BTA845 Toaster
0

توستر برویل مدل BTA845

توستر برویل مدل BTA845

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 4 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Breville BTA825 Toaster
0

توستر برویل مدل BTA825

توستر برویل مدل BTA825

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Breville BTA430 Toaster
0

توستر برویل مدل BTA430

توستر برویل مدل BTA430

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Breville BTA425 Toaster
0

توستر برویل مدل BTA425

توستر برویل مدل BTA425

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :
مقایسه
Philips HD2636 Toaster
0

توستر فیلیپس مدل HD2636

توستر فیلیپس مدل HD2636

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد جایگاه نان : 2 عدد قابلیت تنظیم حرارت : سیستم یخ زدایی : قابلیت قطع خودکار : نمایشگر : سینی جمع آوری خرده نان :