بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

پنکه

1 تا 21 از 21 محصول لوازم خانگی برقی :پنکه

نوع محصول

برند

رنگ

نوع پنکه

 5%
مقایسه
Pars Khazar POWER Fan
0

پنکه سقفی پارس خزر مدل POWER

پنکه سقفی پارس خزر مدل POWER

178,000 تومان
169,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : سقفی توان مصرفی : 75 وات
 7%
مقایسه
Pars Khazar RIMA Fan Without rimote control
0 1

پنکه پارس خزر مدل RIMA بدون کنترل

پنکه پارس خزر مدل RIMA بدون کنترل

199,900 تومان
186,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar RIMA Fan
0 1

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA

170,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar FSR-ADO Fan
0 1

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

285,000 تومان
275,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar FSR-SHIBA Fan
0

پنکه پایه بلند پارس خزر مدل FSR-SHIBA

پنکه پایه بلند پارس خزر مدل FSR-SHIBA

348,900 تومان
337,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 7%
مقایسه
Pars Khazar ES 8010 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل ES8010

پنکه پارس خزر مدل ES8010

187,900 تومان
174,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar 9010R Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 9010R

پنکه پارس خزر مدل 9010R

318,900 تومان
306,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار , دیواری , رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 5%
مقایسه
Pars Khazar 7020R Fan
0

پنکه دیواری پارس خزر مدل 7020R

پنکه دیواری پارس خزر مدل 7020R

200,000 تومان
191,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : دیواری حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 5%
مقایسه
Pars Khazar 7010 Fan
0

پنکه دیواری پارس خزر 7010

پنکه دیواری پارس خزر 7010

167,000 تومان
158,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : دیواری حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar 5030 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 5030

پنکه پارس خزر مدل 5030

245,000 تومان
235,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 3%
مقایسه
Pars Khazar 5020 Fan
0 1

پنکه پارس خزر مدل 5020

پنکه پارس خزر مدل 5020

182,000 تومان
176,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 6%
مقایسه
Pars Khazar 4070R Fan
0 1

پنکه پارس خزر مدل 4070R

پنکه پارس خزر مدل 4070R

270,000 تومان
254,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 3%
مقایسه
Pars Khazar 4010S Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4010S

پنکه پارس خزر مدل 4010S

215,000 تومان
208,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 5%
مقایسه
Pars Khazar 4010R Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4010R

پنکه پارس خزر مدل 4010R

250,000 تومان
239,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 5%
مقایسه
Pars Khazar 4060R Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4060R

پنکه پارس خزر مدل 4060R

258,900 تومان
247,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 3%
مقایسه
Pars Khazar 4030 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4030

پنکه پارس خزر مدل 4030

199,500 تومان
194,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar 4020 Fan
0

پنکه پارس خزر 4020

پنکه پارس خزر 4020

210,000 تومان
201,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4010 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4010

پنکه پارس خزر مدل 4010

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar 3010 Fan
0

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

143,900 تومان
138,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
 4%
مقایسه
Pars Khazar 2040 Fan
0

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040

139,000 تومان
133,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 2030 Fan
0

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2030

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2030

145,800 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :