بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

پنکه

1 تا 21 از 21 محصول لوازم خانگی برقی :پنکه

نوع محصول

برند

رنگ

نوع پنکه

مقایسه
Pars Khazar POWER Fan
0

Pars Khazar POWER Fan

پنکه سقفی پارس خزر مدل POWER

169,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : سقفی توان مصرفی : 75 وات
مقایسه
Pars Khazar RIMA Fan Without rimote control
0 1

Pars Khazar RIMA Fan Without rimote control

پنکه پارس خزر مدل RIMA بدون کنترل

168,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar RIMA Fan
0 1

Pars Khazar RIMA Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA

172,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar FSR-ADO Fan
0

Pars Khazar FSR-ADO Fan

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

263,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 9010R Fan
0

Pars Khazar 9010R Fan

پنکه پارس خزر مدل 9010R

281,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار , دیواری , رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 7020R Fan
0

Pars Khazar 7020R Fan

پنکه دیواری پارس خزر مدل 7020R

195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : دیواری حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 7010 Fan
0

Pars Khazar 7010 Fan

پنکه دیواری پارس خزر 7010

155,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : دیواری حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 5030 Fan
0

Pars Khazar 5030 Fan

پنکه پارس خزر مدل 5030

189,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 5020 Fan
0 1

Pars Khazar 5020 Fan

پنکه پارس خزر مدل 5020

158,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 4010S Fan
0

Pars Khazar 4010S Fan

پنکه پارس خزر مدل 4010S

178,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 4010R Fan
0

Pars Khazar 4010R Fan

پنکه پارس خزر مدل 4010R

208,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 4060R Fan
0

Pars Khazar 4060R Fan

پنکه پارس خزر مدل 4060R

217,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 4030 Fan
0

Pars Khazar 4030 Fan

پنکه پارس خزر مدل 4030

188,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4020 Fan
0

Pars Khazar 4020 Fan

پنکه پارس خزر 4020

194,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 4010 Fan
0

Pars Khazar 4010 Fan

پنکه پارس خزر مدل 4010

178,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 3010 Fan
0

Pars Khazar 3010 Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

124,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 2040 Fan
0

Pars Khazar 2040 Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040

119,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 2030 Fan
0

Pars Khazar 2030 Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2030

129,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar 4070R Fan
0 1

Pars Khazar 4070R Fan

پنکه پارس خزر مدل 4070R

به زودی
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
files-products-36091215[29b425ca0108699d0963596ee5eba0d0].jpg
مقایسه
Pars Khazar FSR-SHIBA Fan
0

Pars Khazar FSR-SHIBA Fan

پنکه پایه بلند پارس خزر مدل FSR-SHIBA

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar ES 8010 Fan
0

Pars Khazar ES 8010 Fan

پنکه پارس خزر مدل ES8010

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :