بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ماشین ظرفشویی

نوع محصول

برند

رنگ

نوع ماشین ظرف شویی

مقایسه
Bosch SKS62E28IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E28IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E28IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : رومیزی ظرفیت : 6 نفره کلاس مصرف انرژی : A+ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 8 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 6 عدد
مقایسه
Bosch SKS62E22IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : رومیزی ظرفیت : 6 نفره کلاس مصرف انرژی : A+ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 8 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 6 عدد
مقایسه
Bosch SMS69M18IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14نفره کلاس مصرف انرژی : A+ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 9.5 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 6 عدد
مقایسه
Bosch SMS53M08IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M08IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14نفره کلاس مصرف انرژی : A+ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 12 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 5 عدد
مقایسه
Bosch SMS53M02IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشوییSMS53M02IR

ماشین ظرفشوییSMS53M02IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14نفر کلاس مصرف انرژی : A+ تعداد برنامه های شست و شو : 5 عدد
مقایسه
Bosch SMS69M12IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M12IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M12IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14 نفره کلاس مصرف انرژی : A+ تعداد برنامه های شست و شو : 4 عدد
مقایسه
Bosch SMS58M02IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14 نفره کلاس مصرف انرژی : A+ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 10.0 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 5 عدد
مقایسه
Bosch SMS68M02IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش SMS68M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS68M02IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14 نفره کلاس مصرف انرژی : A++ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 9.5 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 6 عدد
مقایسه
Bosch SMS88TI01m Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01m

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01m

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14 نفره کلاس مصرف انرژی : A++ تعداد برنامه های شست و شو : 8 عدد
مقایسه
Bosch SMS88TW01M Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش جدیدSMS88TW01M

ماشین ظرفشویی بوش جدیدSMS88TW01M

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 12+2 کلاس مصرف انرژی : A++ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 9.5 لیتر
مقایسه
Bosch SMS69M08IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M08IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14 نفره کلاس مصرف انرژی : A++ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 6.5 لیتر
مقایسه
Bosch SMS69M02IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M02IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M02IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 14 نفره کلاس مصرف انرژی : A++ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 6.5 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 6 عدد
مقایسه
Bosch SMS58M08IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M08IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 12+1 نفره کلاس مصرف انرژی : A+ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 10 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 5 عدد
مقایسه
Bosch SMS68M08IR Dishwasher
0

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M08IR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M08IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ماشین ظرف شویی : مبله ظرفیت : 12+2 نفره کلاس مصرف انرژی : A++ میزان مصرف آب در هر شست و شو : 9.5 لیتر تعداد برنامه های شست و شو : 6 عدد