بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام
Return Product
 

تلفن

1 تا 24 از 61 محصول کالای دیجیتال :تلفن

نوع محصول

برند

رنگ

قابلیت ضبط مکالمه

قابلیت ضبط منشی

منشی تلفنی

قابلیت انتقال تماس

تعداد خطوط

تعداد گوشی های بی سیم

قابلیت کنفرانس

بلندگوی دیجیتال

قابلیت ارسال و دریافت پیامک

Room Monitoring

Caller ID

مقایسه
Panasonic KX-TGF382 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF382

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF382

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGF380 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF380

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF380

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG9541 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9541

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9541

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 2 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG9581 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9581

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9581

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 2 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGF342 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF342

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF342

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGF340 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF340

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF340

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG3712 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3712

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3712

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGF352 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF352

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF352

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد
مقایسه
Panasonic KX-PRX120 Android Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRX120

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRX120

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط منشی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-PRW130 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRW130

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRW130

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGH262 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGH262

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGH262

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGH260 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGH260

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGH260

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGF350 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF350

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGF350

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGC220 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC220

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC220

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG6811 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG9322 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9322

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9322

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 2 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط منشی :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG7861FX Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7861FX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7861FX

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG7851FX Wireless Phone
0 1

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7851FX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7851FX

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط منشی :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG3411BX Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3411 BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3411 BX

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط منشی :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG6881FX Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6881FX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6881FX

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط منشی :
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TG3821BX Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821BX

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-TGB210 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB210

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB210

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد
تعداد گوشی های بی سیم : 1 عدد
مقایسه
Panasonic KX-NT551 Phone
0 1

تلفن پاناسونیک مدل KX-NT551

تلفن پاناسونیک مدل KX-NT551

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
منشی تلفنی :
مقایسه
Panasonic KX-TGE242 Wireless Phone
0

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGE242

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGE242

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
تعداد خطوط : 1 عدد منشی تلفنی : قابلیت ضبط مکالمه :
تعداد گوشی های بی سیم : 2 عدد